Post | January 2022 | Nijmegen | 2 min read

Alles wat je moet weten over de vrijwilligersvergoeding

Als je vrijwilligerswerk doet, heb je soms recht op een vergoeding. Je hoeft hierover geen belasting te betalen, als:

  • je voor jouw inzet een vergoeding krijgt die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • je een vergoeding krijgt voor kosten die je zelf hebt gemaakt.
  • je een vergoeding krijgt voor jouw inzet én door jou gemaakte kosten.

Let op! Je moet hierbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst


Hoe hoog kan mijn vergoeding zijn?

• De fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal €1.800,- per jaar.

• Per maand mag maximaal €180,- worden vergoed.

• De maximale uurvergoeding is €5,00 voor vrijwilligers vanaf 21 jaar. Voor vrijwilligers onder 21 jaar geldt een maximum uurvergoeding van €2,75 per uur.


Als je meer dan €180,- per maand en €1.800,- per jaar ontvangt, wordt dat door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Je moet dan het totale bedrag opgeven. Dat wordt opgeteld bij je inkomen en daar moet je belasting over betalen.


Bijstandsuitkering en vrijwilligersvergoeding

Let op: ontvang je een bijstandsuitkering dan mag je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan €180,- per maand en maximaal €1.800,- per jaar. 

NB: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling: elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze jongeren.


Hoe kan ik als organisatie onkosten vergoeden aan vrijwilligers? 

  • Vergoeding werkelijk gemaakte kosten

Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever ze in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.


  • Vaste vergoeding

Je kunt een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan €5,00 bedragen (€2,75 voor jongeren onder de 21 jaar), met een maximum van €180,- per maand en €1.800,- per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de vergoeding niet op te geven.


Meer informatie

Share Post
Related Posts

Jongeren blij: meer geld voor maatschappelijke diensttijd

| Nijmegen
Meer kansen voor jongeren door structurele aandacht voor hun weerbaarheid, mentale gezondheid, gezonde ...
See more

De Nationale Vrijwilligersprijzen 2022 - Trots op je Team

| Nijmegen
Ding mee naar de hoofdprijs van 15.000 euro als je trots bent op je vrijwilligersteam!
See more

Vrijwilligerscentrale Nijmegen zoekt een Adviseur

| Nijmegen
De Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) zoekt een enthousiaste, ondernemende, proactieve en positief ...
See more