Post | February 2022 | Nijmegen | 1 min read

Teken de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Deel deze petitie met jouw vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden, want iedereen kan helpen hier iets aan te doen!


Voldoen aan de regelgeving kost veel tijd en geld

Bestuursleden inschrijven in het UBO-register, aandacht hebben voor complexe regels in de AVG (privacywetgeving), WBTR (Bestuur en Toezicht) of de BTW voor denksportverenigingen. En vergeet ook niet de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert. Het zijn een paar voorbeelden van de wet- en regelgeving waaraan vrijwilligersorganisaties moeten voldoen. Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al veel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.


Ervaar je dat ook zo?

Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.


Wat staat er in de petitie?

In de petitie vragen de opstellers de Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.


Meer informatie over de organisaties die de petitie zijn gestart, vind je op: https://www.vrijwilligerswerk.nl/petitieregeldruk/default.aspx

Share Post
Related Posts

Wist je dat…. je een vacature kunt opslaan voor later?

| Nijmegen
Ken je dat? Je zit lekker rond te neuzen op de website naar een leuke vrijwilligersklus. Je hebt iets leuks ...
See more

Vrijwilligerscafé op 12 juli a.s.

| Nijmegen
Ontmoet andere vrijwilligers en wissel ervaringen uit in het Vrijwilligerscafé
See more

Zet in je agenda: op 25 september Burendag 2021!

| Nijmegen
Vraag nu een financiële bijdrage aan bij het Oranje Fonds
See more