Post | January 2022 | Nijmegen | 2 min read

Vrijwilligerscentrale Nijmegen krijgt € 50.000 van het Oranje Fonds

Project 'Gezamenlijke Aanpak' (GA) gaat maatwerk leveren bij complexe, urgente hulpvragen

Het Oranje Fonds heeft een subsidie van € 50.000 aan de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) toegekend voor het project 'Gezamenlijke aanpak’ (GA). Met dit project geeft de VWC in 2022 een stevige impuls aan het maatwerk dat nodig is om complexe en urgente vragen om praktische hulp op te pakken. Een uitdaging die de VWC graag aangaat in een actieve samenwerking met partners als Sterker sociaal werk, de Hulpdienst Nijmegen en Bindkracht10.


Stel je voor...

Een alleenstaande moeder met twee kinderen komt in Nijmegen wonen vanuit een andere stad. Ze kent nauwelijks mensen hier en ze spreekt de Nederlandse taal niet goed. Ze is op zoek naar iemand die haar praktisch kan helpen met het opknappen en inrichten van haar woning en het ophalen van spullen. Ook vraagt ze of er iemand is die haar wegwijs kan maken in Nijmegen en haar wil helpen om de taal beter te leren spreken.

Een complexe en urgente hulpvraag als deze vraagt om maatwerk.

 

Wat is de ‘Gezamenlijke Aanpak’?

In Nijmegen bestaan diverse organisaties die met inzet van vrijwilligers praktische hulp bieden aan inwoners. De VWC initieert en stimuleert de onderlinge samenwerking daarbij. Echter, complexe en urgente vragen voor praktische hulp blijven liggen. Ze passen niet altijd binnen de opdracht of dienstverlening van een organisatie of bestaand vrijwilligersproject. Soms worden mensen daardoor van het kastje naar de muur gestuurd, of valt een vraag tussen wal en schip en wordt het niet opgelost.

                                                       

Met het project GA gaat de VWC de complexe en urgente vragen die binnenkomen, beter afstemmen op het aanbod van vrijwilligers. En daarmee tegelijkertijd inspelen op de trend dat steeds meer mensen zich niet aan structurele vrijwillige inzet willen binden, maar zich wel incidenteel als vrijwilliger willen inzetten.


Wat gaan we doen?

De VWC zet een ‘A-team’ (Aanpakkers Team) op met vrijwilligers die graag incidentele en praktische hulp willen bieden. Voor de inzet daarvan bij complexe en urgente hulpvragen werkt de VWC nauw samen met Sterker, Bindkracht10 en de Hulpdienst.


Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Share Post
Related Posts

Vrijwilligster Ria aan het woord: "Ik vind het fijn om anderen te helpen!"

| Nijmegen
Ria is vrijwilligster bij Ontmoetingskerk Meijhorst en houdt zich bezig met het vrijwilligers- en ...
See more