Post | June 2022 | Nijmegen | 1 min read

Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet?

Bron: Movisie


Willen, kunnen en mogen. Dat zijn de drie belangrijkste factoren waardoor iemand gestimuleerd kan worden om zich in te zetten als vrijwilliger, blijkt uit onderzoek van Movisie.


Voor (vrijwilligers)organisaties is het een uitdaging om de vrijwillige energie van mensen te stimuleren en vast te houden. Dus rijst de vraag: wat werkt bij het stimuleren van mensen om zich als vrijwilliger en/of als actief burger in te zetten? Door het bestuderen van de relevante wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts is deze vraag onderzocht.


Uit het onderzoek blijkt dat drie factoren een belangrijke rol spelen bij de vraag waarom mensen besluiten zich wel of niet vrijwillig in te zetten voor een ander of voor de samenleving in het algemeen: kunnen (capaciteit), willen (motivatie) en mogen (invitatie).


Hoe maak je als organisatie gebruik van deze factoren?


Kunnen: het is belangrijk om te beseffen dat bekwaamheid en beschikbaarheid niet vaststaan. De vrijwillige energie van potentiële vrijwilligers kan gestimuleerd worden door:

 • Aansluiten bij kenmerken, vaardigheden en wensen van vrijwilligers.
 • Versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van vrijwilligers.
 • Mogelijkheden voor flexibele en tijdelijke inzet.
 • Benutten van digitale middelen en sociale media.


Willen: de bereidheid, ofwel motivatie, van mensen verschilt en het is van belang om hier rekening mee te houden (maatwerk) bij het stimuleren van vrijwillige inzet. Dit kan door:

 • Aansluiten bij intrinsieke motivatie.
 • Stimuleren van het gevoel van competentie en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.
 • Stimuleren van verbondenheid en zingeving.
 • Ruimte laten voor autonomie.


Mogen: bij het vinden en binden van vrijwilligers is het belangrijk om na te gaan of zich uitgenodigd en welkom voelen. Als organisatie kun je het aantrekkelijk en uitnodigend maken door:

 • Werving via bestaande vrijwilligers en persoonlijk benaderen.
 • Bieden van aantrekkelijk en divers aanbod.
 • Werving van nieuwe gezichten door inclusief vrijwilligerswerk.
 • Werving via sleutelfiguren.
 • Inclusieve organisatie met een actief (diversiteits)beleid.


Wil jij meer lezen over deze factoren, zodat jij vrijwilligers ook blijvend kunt stimuleren? Lees dan meer over dit onderzoek op de website van Movisie

Share Post
Related Posts

Alles wat je moet weten over de vrijwilligersvergoeding

| Nijmegen
Als je vrijwilligerswerk doet, heb je soms recht op een vergoeding.
See more
Project 'Gezamenlijke Aanpak' (GA) gaat maatwerk leveren bij complexe, urgente hulpvragen

Vrijwilligerscentrale Nijmegen krijgt € 50.000 van het Oranje Fonds

| Nijmegen
Project 'Gezamenlijke Aanpak' (GA) gaat maatwerk leveren bij complexe, urgente hulpvragen
See more

Vrijwilligerscafé met interactieve workshop

| Nijmegen
Op vrijdag 21 januari 2022, fysiek óf via Zoom
See more