Koninklijke onderscheidingen Overbetuwe 2022

Overzicht gedecoreerden Overbetuwe 2022

De heer Arend Jan Abbink uit Elst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als coördinator van vrijwilligers van de voedselactie Arnhem Zuid, zijn penningmeesterschap bij RSVV en ondersteuning aan de administratie van de SWOA.

Mevrouw Dorien Ayranci-Degen uit Valburg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar leiderschap bij Scouting Valburg en haar vrijwilligerswerk voor diverse organisaties in Valburg.

Mevrouw Geraldine Bosveld-Jansen uit Heteren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar werk voor de reddingsbrigade Renkum, haar mantelzorgtaken en haar vrijwilligerswerk voor het Sinterklaascomité Heteren.

Mevrouw Sandra Hessing-Klaassen uit Zetten is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding vanwege haar lidmaatschap aan de Oudercommissie Tielse Peuterspeelzalen, haar voorzitterschap bij de Vereniging voor Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der Koninklijke Marine, voor haar vicevoorzitterschap bij het Thuisfront comité 42 (NL) Mechbat IFOR 1 en bestuurslidmaatschap van het Thuisfront comité 11 (NL) Mechbat SFOR 3. Daarnaast vanwege haar voorzitterschap bij het Protestants Kerkkoor Procanti en tot slot voor haar vrijwilligerswerk bij Stichting Vier het Leven.

Mevrouw Eja Hoencamp-Hardeman uit Heteren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk voor Hospice de Olijftak en voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Tot slot voor haar vrijwilligerswerk en coördinatorschap voor de Gereformeerde Gemeente Arnhem.

Mevrouw Dini Huijbers-Budding uit Slijk-Ewijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar mantelzorgtaken, collectantenwerk voor het KWF, haar werk als secretaris van de commissie Blauwe Dinsdag in Slijk-Ewijk en Dorpshuis Beatrix. Ook vanwege haar vrijwilligerswerk en bestuurslidmaatschap van gymnastiekvereniging ONA. Daarnaast vanwege haar werkzaamheden voor het stembureau in Slijk-Ewijk, haar vrijwilligerswerk voor Samen aan Tafel, haar secretarisschap en redacteurswerk voor de Historische Vereniging Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken. Tot slot vanwege haar redacteurswerk voor de Trekkersclub.

De heer Frits van Ommeren uit Elst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn penningmeesterschap voor de Katholieke Bond Ouderen Overbetuwe en penningmeesterschap plus bestuurslidmaatschap bij de Vereniging Elster Karnavalsoptocht. Daarnaast voor zijn bestuurslidmaatschap en coördinerend werk voor de verhuur van de blokhut Scouting Elst. Tot slot voor zijn vrijwilligerswerk voor carnavalsvereniging Zet ‘m Op.

Mevrouw Ceciel Reith-Ten Dam uit Elst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwilligerswerk voor Vluchtelingenwerk, de Algemene Hulpdienst Elst, Scholenproject Stichting Gehandicapten Overbetuwe en het meldpunt van Steunpunt Mantelzorg. Ook vanwege haar bestuurslidmaatschap bij Stichting katholiek onderwijs Elst. Tot slot voor haar vrijwilligerswerk voor ziekentridium (bijeenkomst zieken) en diversiteit aan vrijwilligerswerk voor de Katholieke kerk in Elst.

De heer Hans Wagener uit Elst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn werkzaamheden als organisator van de jeugddisco Elst, oprichter en voorzitterschap van de volleybalvereniging Gemini Elst, voor zijn vrijwilligerswerk bij de sinterklaasintocht en sinterklaasbezoeken in Elst. Tot slot vanwege zijn werkzaamheden als trainer en coach van het senioren volleybalteam.

De heer Frits van Zadelhoff uit Elst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bestuurslidmaatschap, interim-voorzitterschap en vrijwilligerswerk bij volleybalvereniging Gemini Elst. Daarnaast voor zijn lidmaatschap aan de kerngroep van binnensport overleg Elst.