Skip Sidebar

Flex College

Non-profit

About

Het Flex College is een onderwijsvoorziening (OPDC) van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Deze onderwijsvoorziening is bedoeld voor alle leerplichtige ...

EducationChildren & youth
Quality education
Share

About Flex College

Het Flex College is een onderwijsvoorziening (OPDC) van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Deze onderwijsvoorziening is bedoeld voor alle leerplichtige leerlingen die op de eigen vo-school, ook met extra ondersteuning, niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn hun ondersteuningsbehoeften niet zo intensief te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) noodzakelijk is. Het gaat dus om leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Het Flex College vormt in de regio een belangrijke schakel bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Photos