Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Werken aan de sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties

Website ‘In veilige handen’ van het NOV

Deze website van het NOV / Platform Vrijwillige Inzet is een goed startpunt voor wie werk wil maken van de sociale veiligheid in zijn of haar organisatie. Lees welke stappen je nu al kunt zetten op het gebied van preventie. Verdiep je in de tools en input voor het geval je als verantwoordelijke wordt geconfronteerd met incidenten. Leg een basis om escalatie te voorkomen en situaties zorgvuldig af te handelen.

 

Gratis advies over sociale veiligheid

Heb je vragen? Neem dan eens contact op met een van de adviseurs sociale veiligheid die vanuit het NOV gratis advies geven aan bestuurders/coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.


Filmpjes / beeldmateriaal

Hieronder een selectie van relevante filmpjes die op internet te bekijken zijn.


Documentaire: ‘Wat je niet ziet’

Ook vrijwilligers kunnen grenzen van fatsoen overschrijden, vooral als zij een vertrouwelijke band ontwikkelen met een kind, deelnemer of cliënt. Hoe zorg je er als betrokkene (ouder, vrijwilligerscoördinator, bestuurslid) voor dat vrijwilligers zich aan bepaalde regels houden? En hoe reageer je op signalen? De gemeente Amsterdam heeft deze documentaire laten maken. Bekijk de trailer en de documentaire hier:

·      trailer https://www.youtube.com/watch?v=-H6LZgRvhZs

·      documentaire https://www.youtube.com/watch?v=WI3Mfvz_x4w&feature=youtu.be

 

Maak er een punt van

De campagne 'Maak er een punt van' richtte zich op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. https://www.youtube.com/watch?v=VsOsuiL9Zxs

 

Motivatiefilmpjes voor bestuurders

Op de website ‘In veilige handen’ staan 4 filmpjes die bestuurders oproepen aandacht te besteden aan de sociale veiligheid. Bekijk ze hier (eerst de cookies accepteren anders opent de pagina helaas niet):

https://www.vrijwilligerswerk.nl/in+veilige+handen+home+nieuw/materialen/1774991.aspx